İletişim

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Fatih / Çapa İstanbul 34093

+90 212 414 24 24

1,2 ve 3. Sınıf için: 33253 - 31814 / 4, 5 ve 6. Sınıf için: 31169 / ERASMUS ve Farabi için: 31162

+90 212 635 85 22

itfob@istanbul.edu.tr

Konum

Öneri Formu