Dersler

2014 - ∞

Değerli Öğrenciler

Ders Slayt ve Notlarını erişebilmek için İstanbul Tıp Fakültesi öğrencisi olmalısınız. “@ogr.iu.edu.tr” uzantılı mail adresiniz ile sisteme giriş yapabilirsiniz. “@ogr.iu.edu.tr” uzantılı mail adresiniz yok ise, mail adresi almak veya mevcut olan “@ogr.iu.edu.tr” uzantılı mail adresinizin şifresini unuttuysanız, yeniden oluşturmak için http://ogr.iu.edu.tr/ tıklayınız.

“@ogr.iu.edu.tr” uzantılı mail adresinizle gmail’de oturum açtıktan sonra aşağıdaki buton aracılığıyla Ders Slayt ve Notlarına erişim sağlayabilirsiniz.


1.Sınıf Slaytları

1. Dönem

Afet Tıbbına Giriş

Halk Sağlığına Giriş

İlk Yardım

Temel Bioistatistik

Temel Biyofizik

Temel Biyokimya

Tıbbi Biyoloji

Tıbbi Bilimlere Giriş 1

Tıbba Merhaba Dilimi

Haftadan Kliniğe Yansımalar


2. Dönem

Biyofizik

Genel Embriyoloji ve Histoloji

Genel Fizyoloji ve Kan Fizyolojisi

Hareket Dilimi

Hayatın Evreleri

Lokomotor Sistem Anatomisi

Temel Genetik

Temel İmmunoloji

 Tıbbi Bilimlere Giriş 1

 Tıbbi Bilimlere Giriş 2

2. Sınıf Ders Slaytları

I.Dilim

Anatomi

Biyokimyada Metabolik Yollar

Genel Mikrobiyoloji

Kardiyopulmoner, Sindirim ve Boşaltım Fizyolojisi

Özel Embriyoloji ve Özel Histoloji I

Dolaşım Dilimi

Kan-Lenfoid Dilimi


II. Dilim

 Biyofizik II

Doku ve Gen Biyokimyası

 Özel Embriyoloji ve Özel Histoloji II

Kontrol Sistemleri ve Üreme Fizyolojisi

Tıbbi Mikrobiyoloji ve Parazitoloji

Tıp Tarihi ve Deontoloji

Topografik ve Nöro Anatomi

 Üriner Genital Sistem

 Dikey Koridor-Nitelikli Hekimlik ve Anamnez Alma

 Periferik Sinir Sistemi-Kulak-Deri-Topografik Anatomi (Ayşin KALE 2014)

 Patoloji


2.Sınıf Solunum Dilimi

2013-2014

Yapay Solunum Mekaniği

Çevre Akciğer

Solunum Sistemi Hastalıkları EPİ

Solunum Sisteminin Topografik Anatomisi 2013-2014

3. Sınıf Ders Slaytları

Video

FİZİK MUAYENE KAPANIŞ 1


FİZİK MUAYENE KAPANIŞ 2

FİZİK MUAYENE KAPANIŞ 3

 

III. Dilim

Derinin Yapısı ve Elementer lezyonlar (Rıfkiye KÜÇÜKOĞLU) YENİ

1.Dönem

 Cerrahi (Giriş)

 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Giriş)

 Farmakoloji (Giriş)

 İç Hastalıkları (Giriş)

Kardiyoloji

 Kadın Hastalıkları ve Doğum (Giriş)

 Klinik Bakteriyoloji

 Klinik İmmünoloji

 Patoloji

 Spor Hekimliği ve Kondisyon Testleri

 Multidisipliner Modül Dersleri

• Sportif Yaralanmaları


2.Dönem

Cerrahi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

İç Hastalıkları

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Klinik Biyokimya

Klinik Mikoloji, Viroloji ve Parazitoloji

Tıbbi Patoloji

Temel Farmakoloji

Tıbbi Etik

Tiroid Modülü

4.Sınıf

Aort Hastalıkları

İnfektif Endokardit

Senkop

Hipertansiyon

Hipertansiyonda Acil Durumlar

Kronik Kor Pulmonale

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Farmakoloji

Genel Cerrahi

Halk Sağlığı

İç Hastalıkları

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Kardiyoloji

Klinik Bioistatistik

Ortopedi ve Travmatoloji

Radiodiagnostik

Radyasyon Onkolojisi

Tıbbi Genetik

5. Sınıf

Adli Tıp

Anesteziyoloji

• Çocuk Cerrahisi

Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Dermatoloji

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

Göğüs Cerrahisi

Göğüs Hastalıkları

Göz Hastalıkları

İç Hastalıkları

Kalp ve Damar Cerrahisi

Kardiyoloji

Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları

Klinik Farmakoloji ve Tedavi

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Nöroloji

Nöroşirurji

Nükleer Tıp

Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi

Psikiyatri

Radiodiagnostik

Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp

Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji

Üroloji