S.S.S.

Sıkça Sorulan Sorular

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ ÖĞRENİM VE SINAV YÖNERGESİÜZERİNE SORULAR CEVAPLAR

İstanbul Tıp Fakültesinde mezuniyet öncesi öğrenim ve sınavlarla ilgili mevzuat nedir?

Fakültemizde öğrenim ve sınavlarla ilgili mevzuat “İstanbul Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği” ile “İstanbul Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Öğrenim ve Sınav Yönergesi” dir.  

Mutlak değerlendirme sistemi nedir?

Mutlak değerlendirme, öğrencinin başarısının kendi dönemindeki (aynı sınava giren) diğeröğrencilerin başarısı üzerinden değil, bireysel performansı üzerinden değerlendirildiği sistemdir.

Bir dilimden başarılı olmak için dilim sonu sınavından en az kaç almalıyım?

Bir dilimden başarılı olmak için dilim sonu sınavından alınan not yeterli değildir. Dilim sonu sınavı notuna, varsa dilim içindeki ödev, proje, vb. etkinliklerden elde edilen notların, dilim koordinasyon  kurulunun belirlediği oranlarda etki etmesiyle “dilim notu” hesaplanır. Dilim notu ile dönem sonu  sınavındaki ilgili dilime ait kuramsal ve/veya uygulamalı sınav notlarının Dönem Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenen oranlarda katılımı ile “dilim başarı notu” oluşur. Dilim başarı notu 60 (CC) ve üzeri olanlar başarılı kabul edilir.

Dilim sonu sınavından 40 alırsam bütünlemeye kalır mıyım?

Hayır, bütünlemeye kalıp kalmadığınız dönem sonu sınavından alacağınız nota da bağlıdır..

Dilim sonu sınavı ile ilgili herhangi bir şart var mıdır?

Dilim Sonu Sınavında öğrenci dilimde dersi bulunan her anabilim dalına ait soruların en az % 50’sini doğru yanıtlamak zorundadır; daha azının doğru yanıtlanması halinde eksik soru sayısının puan karşılığı toplam puanından düşülür.

Dönem sonu sınavı ile ilgili bir şart var mıdır?

Dönem sonu teorik sınavında her dilimden 50 ve daha aşağı not alan bir öğrenci dilim notu ve dönem sonu uygulama sınavı notuna bakılmaksızın o dilimden bütünleme sınavına girer.

Dilim başarı notum 55. Bütünlemeye girmek zorunda mıyım?

Dilim başarı notu 50-59 (DC, DD) arasında olanlar “koşullu başarılı” kabul edilir. Koşullu başarılı  öğrenciler bütünleme sınavına girmek zorunda değildir. Ancak eğer isterlerse not yükseltmek  amacıyla bütünleme sınavına girebilirler. Unutmamak gerekir ki bütünleme sınavında daha düşük bir
not alınması halinde bu düşük not geçerli olacaktır.

Dilim başarı notum, 57. Bütünleme sınavına hiç girmesem, bu mezuniyetime engel olur mu?

Her hangi bir dilimden koşullu başarılı olan öğrencinin mezun olabilmesi için AGNO’sunun ≥ 2.00  olması gerekir. AGNO < 2.00 olması halinde bütünleme sınavına girerek notlarını yükseltirler. 

Dilim başarı notum 62. Bütünleme sınavına girerek bu notu yükseltebilir miyim?

Hayır. Dilim başarı notu 60 (CC) ve üzeri olanlar not yükseltmek isteseler bile bütünleme sınavına giremezler. Bütünleme sınavına girebilmek için ders geçme notunun FF, DC veya DD olması gerekir.

Hangi durumlarda bütünleme sınavına girmek zorundayım?

Aşağıdaki durumlarda bütünleme sınavına girmeniz gerekir:  Dönem sonu teorik sınavında bir dilimden alınan not ≤ 50 ise,  Dilim başarı notu FF ise.   Dilim başarı notu DC ve DD olup mezuniyette AGN < 2.0O ise.

Bazı dilimlerden başarısız olsam bile üst döneme devam edebilir miyim?

Üst dönemden ders alabilmenin koşulu ardışık 2 yıl AGNO’nun ≥ 2.00 (60) olmasıdır. Ardışık 2 yıl AGNO < 2.00 olan öğrenciler üst dönemden ders alamazlar. Daha önce başarısız (FF, FD) ya da koşullu başarılı (DC; DD) oldukları derslerden, içinde bulundukları dönemde açılanlardan (FF) ve (FD)
harf notu aldıkları dersleri zorunlu olarak, (DD) ve (DC) harf notu aldıkları dersleri isterlerse tekrarlarlar.

Üst döneme devam ederken alt sınıftan istediğim kadar dilimi tekrar alabilir miyim?

Alttan kalan derslerden FF ve FD notu alınanları zorunlu olarak tekrar edeceksiniz. DC ve DD notu alınan derslerin tekrarı isteğe bağlı. AGNO ≥ 2.00 ise üst döneme de devam etme hakkınız var. Ancak iki noktaya dikkat etmek gerekir:

-Bir öğrencinin bir dönemde alabileceği azami kredi toplamı, bir yılda tanımlanmış zorunlu ve seçmeli derslerin toplam kredi yükünün %50 fazlasını geçemez. Bu nedenle tekrarlanabilecek dilim sayısını toplam kredi yükü belirleyecektir.

-Bir dilimin teorik derslerine % 70, uygulamalı derslerine % 80 devam zorunluluğu vardır. Ayrıca bir öğrenim yılında tüm dilimlerin ve dikey koridorların uygulamalarına, % 80 devam zorunluluğu vardır. Alttan kalan dilimlere devam ederken üst dönem için devamsızlık riski olacaktır.

-Uygulamalara devamınızı titizlikle takip etmeniz sınavlarda başarısız olsanız bile bir sonraki dönemde alttan ders alabilmenizi kolaylaştıracaktır.

Dilim notum FD. Dönem sonu sınavında yüksek bir not alırsam başarılı olabilir miyim?

Hayır, bir dilimin teorik derslerine % 70, uygulamalı derslerine % 80 devam zorunluluğu vardır. Bu şartı mazeretsiz yerine getirmeyen öğrenci, ilgili dilim sınavlarına alınmaz, başarısız kabul edilerek “FD” notu ile değerlendirilir ve dilim tekrarı yapar. Bu nedenle ilgili dilim için dönem sonu sınavına
veya bütünleme sınavına giremezsiniz.

Dönem sonu sınavına giremedim. Nasıl telafi edeceğim?

Bütünleme sınavına gireceksiniz.

Mezun olabilmek için herhangi bir koşul var mı?

Öğrencinin mezun olabilmesi için 6 dönemin sonunda belirlenen toplam kredi sayısı karşılığında ders alması ve AGNO’un en az 2.00 olması gerekir. AGNO < 2.00 olan öğrenciler DC ve DD olan notlarını yükseltmek için sınava girerler.

ÖZETLE

• Uygulamalara devamınız kesintisiz bir öğrenim yaşamı için çok önemlidir, devamsızlıktan  kalmanız üst döneme devamınızı engelleyen en önemli etken olacağından öğreniminiz boyunca devamsızlık yapmamaya özellikle dikkat edin.
• Mezuniyette başarı için AGNO  2.00 olmalıdır. Bu nedenle kredisi ne olursa olsun tüm yıl içi ve yıl sonu sınavlarında başarı düzeyinizi 60 (CC) ve üzeri olarak hedeflemeniz gereksiz not hesapları ile uğraşmanızı engelleyecektir.

FAKÜLTEMİZDE EĞİTİM GÖREN TÜM ÖĞRENCİLERİMİZİ İLGİLENDİREN

SORULAR VE CEVAPLAR

Fakültenize/Yüksekokulunuza/Enstitünüze doğrudan ulaşabileceğim adres, telefon faks ve e-posta bilgileri nedir?

Fakültemize doğrudan ulaşılabilinecek;
Adres : İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığı-Öğrenci İşleri Bürosu Fatih/İST.
Telefon : 0212 4143131-32 (31574 – 31169 – 31183 – 31814 ) Faks : 021241412131
e-posta : www.istanbul.edu.tr

Fakültenize/Yüksekokulunuza/Enstitünüze kayıt hakkı kazandım, kayıt için ne zaman gelmem gerekir? Bununla ilgili önceden randevu almam gerekir mi? Kayıt adresiniz nedir?

2013 – 2014 eğitim – öğretim Fakültemizi yeni kazanan öğrencilerimizden; öğrenci  numarası 1- 250 arasında olanlar 2- 3 Eylül 2013  251 – ve sonrası numaralar 4 – 5 Eylül 2013 Mazereti dolayısı ile kayıt hakkını kaçıran öğrencilerimiz ise 6 Eylül 2013 tarihlerinde İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığı Çapa Yerleşkesi ÇAPA /İSTANBUL adresinde kayıtlarını yapacaklardır.

Fakültenizde/Yüksekokulunuzda/Enstitünüzde oryantasyon programı var mı? Süreç nasıl işliyor?.

Fakültemizi yeni kazanan öğrencilerimiz için Fakültenin açıldığı ilk 2 gün “Yönelim  Günleri” düzenlenmektedir. Yönelim Günlerinde Fakültemizi yeni kazana  öğrencilerimize, Fakültemizde, “Burs imkanları, ERASMUS Programı, Öğrenci  Kulüplerinin çalışmaları ve eğitim programımız” tanıtılmakta ve bilgi verilmektedir.

Fakültenizde/Yüksekokulunuzda/Enstitünüzde yabancı dil hazırlık eğitimi var mı?

Fakültemizde Yabancı Dil hazırlık sınıfı bulunmamaktadır.

Öğrenci otomasyon sisteminde e-posta adresim/telefonum bulunmadığından sisteme giriş yapamıyorum e-posta adresimi/telefonumu nasıl tanımlayabilirim?

Öğrenci işlerine başvurunuz halinde Öğrenci otomasyon sisteminde bilgileriniz güncellenebilir.

Öğrenci Belgesine ihtiyacım var. Öğrenci Belgemi nasıl alabilirim?

Öğrenci Belgesine ihtiyaç duyan öğrencilerimiz “Öğrenci Otomasyon Sistemi”  üzerinden müracaat edip belge talebinde bulunabilirler. Belge Öğrenci İşleri Bürosundan temin edilir.

Kayıt Dondurmak istiyorum, bunun için ne yapmak gerekmektedir?

Kayıt dondurmak isteyen öğrencilerimiz mazeretlerini bildiren bir dilekçe ile Dekanlığımıza müracaat eder. Dilekçe ve ekleri Fakülte Yönetim Kuruluna sunulur. Fakülte Yönetim Kurulu tarafından mazereti uygun görülen öğrencinin kaydı dondurulmuş olur..

Kayıt Sildirmek istiyorum, bunun için ne yapmam gerekmektedir?

Kayıt sildirmek isteyen öğrencilerimiz mazeretlerini bildiren bir dilekçe ile  Dekanlığımıza müracaat eder. Dilekçe Fakülte Yönetim Kuruluna sunulur. Fakülte Yönetim Kurulu tarafından onaylanması durumunda kaydınız silinir.

Askerlik şubemden yazı geldi, askerliğimi nasıl tecil ettirebilirim?

Öğrenci İşleri Bürosuna başvurarak “Askerlik Durum Belgesi” (EK-C) alıp ilgili askerlik şubesi müdürlüğüne gönderilmesi gerekir.

Derslerime ait sınav notlarımı göremiyorum?

Derslerinize ait sınav notları ilgili Anabilim dalı tarafından Öğrenci Otomasyon Sisteminde ilan edildikten sonra görülür.

Sınav listesinde adımı göremiyorum?

Öğrenci Otomasyon Sisteminde ders seçimi yapmamış ya da kayıt yenilememiş olabilirsiniz. 

Derslerime ait Başarı Notumu (Harf Notumu) sonuç açıklamasına rağmen hala göremiyorum?

Derslerinize ait başarı notları; ilgili Anabilim Dalı tarafından ilan edilen notlar 3 iş gününden sonra Öğrenci İşleri Bürosu tarafından Öğrenci Otomasyon Sisteminde ilan edilerek Harf Notunu öğrenci görebilir.

Ara Sınavlara giremedim, geldiğimde bunların hepsine girebilir miyim?

Ara sınava giremeyen öğrenciler ; Mazeretler, İstanbul Üniversitesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 24. maddesinin 1. fıkrasının c bendi ve 37. maddesinin 1. fıkrası  göz önüne alınarak Fakülte Yönetim kurulu tarafından değerlendirilir.Rapor bitim tarihinden itibaren 3 iş günü içinde raporunu belgeleyen öğrenci mazeret sınavı için Dilekçe verip başvuruda bulunabilir. Öğrenci raporunda belirtilen tarihler içinde hangi dersin vize sınavına giremediyse hepsine girebilir.

Yatay Geçiş hakkında bilgi alabilir miyim?

Yatay geçiş hakkında bilgi http://ogrenci.istanbul.edu.tr/ adresinden alınabilir.

Sınav tarihleri nasıl öğrenebilirim?

Sınav tarihleri ilgili sınıfa ait o yıl çıkarılan “Öğretim ve Sınav Program” kitapçığından öğrenilebilir.

Harçsız Öğrenci Pasaportu çıkartılabiliyor mu?

Yurtdışına eğitim ve spor faaliyetleri amacıyla çıkacak öğrencilerimiz için 492 Sayılı Harçlar Kanununun 85/b maddesi uyarınca Harçsız Öğrenci Pasaportu alabilir yazısı verilmektedir.

Sınava giremedim, raporum var, sınava girmem için geçerli olur mu?

Mazeretler, İstanbul Üniversitesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 24. maddesinin 1. fıkrasının c bendi ve 37. maddesinin 1. fıkrası göz önüne alınarak  Fakülte Yönetim kurulu tarafından değerlendirilir.Sadece “Ara Sınav”a giremeyen
öğrencilerin raporu geçerli olur.

Kaç dersten bütünleme sınavına girebilirim?

İstanbul Üniversitesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 26. maddesinin 2. bendinde belirtildiği üzere” Koşulları yerine getirmesine rağmen bitirme sınavına  giremeyen veya girdiği halde başarısız (FF) ya da koşullu başarılı (DD) ve (DC) harf notu alan öğrenciler o ders için açılacak bütünleme sınavına girebilir. Bu öğrencilerin o yarıyıl/yıl içi sınav ve çalışmalarına ait notları aynen geçerli kabul edilir. Bu  durumda dersten alınan son başarı notu, bitirme sınavına ait önceki nota bakılmadan AGNO hesaplamasında not döküm belgesine yansır.” denilmekte olup bu koşuldaki tüm dersleri kapsamaktadır.

Kayıt yenileme işlemini ne zaman, nasıl yapmam gerekiyor?

http://ogrenci.istanbul.edu.tr/ adresinden Akademik Takvim’de belirtilen günlerde kayıt yenileme işlemi yapabilirsiniz.

Öğrenci Kimliğimi kaybettim, öğrenci kimliğimi yeniden nasıl çıkartabilirim?

Gazeteye ilan verilir (ilan sayfasının tamamı teslim edilir), Halk Bankası Çapa Şubesine kart bedeli olarak 20tl ücret İstanbul Üniversitesi Döner Sermaye hesabına yatırılır ve Dekanlığımıza hitaben yazılan dilekçe ile birlikte yeni kart başvurunuz alınır.

Dikey Geçiş hakkında bilgi alabilir miyim?

Fakültemizde dikey geçiş olmamaktadır.

ABC dersinden 100 üzerinden XYZ almıştım ancak daha yüksek not bekliyordum bunun yeniden incelenmesini istiyorum?

Sınav itirazlarında İstanbul Üniversitesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 27.
maddesinde belirtilen hükümler uygulanır.

Güz/Bahar yarıyılında girmiş olduğum dersin sınav sonucu hala açıklanmamış durumda, sınav sonucum ne zaman açıklanacak?

Derslere ait sınav sonuçları İstanbul Üniversitesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 21/5 maddesi uyarınca Yıllık derslerde 14 gün, dönemlik derslerde ise 7 gün içinde ilan edilir.

Fakültenizde/Yüksekokulunuzda çift anadal/yandal imkânı var mıdır? Hangi programlar arasında yapılabiliyor? Özel şartı var mıdır?

Fakültemizde çift anadal/yandal programı bulunmamaktadır.

Fakültenizde/Yüksekokulunuzda geçme notu kaçtır? Sınıf geçmek için ortalamanın kaç olması gereklidir?

Geçme notu “İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Öğrenim ve Sınav Yönergesi” Madde 13’ün 11/12 bendlerin de belirtilmiştir.

Fakültenizde/Yüksekokulunuzda/Enstitünüzde üst sınıftan ders alma durumu var mıdır? Hangi derslerdir?

Üst dönemden ders alabilmenin koşulu ardışık 2 yıl AGNO’nun ≥ 2.00 (60) olmasıdır. Ardışık 2 yıl AGNO < 2.00 olan öğrenciler üst dönemden ders alamazlar. Daha önce  başarısız (FF, FD) ya da koşullu başarılı (DC; DD) oldukları derslerden, içinde  bulundukları dönemde açılanlardan (FF) ve (FD) harf notu aldıkları dersleri zorunlu olarak, (DD) ve (DC) harf notu aldıkları dersleri isterlerse tekrarlarlar..

Dönem tekrarı yapmam durumumda Fakültemi/Yüksekokulumu/Enstitümü uzatmadan bitirme şansım var mıdır?

Dönem tekrarı yapıldığında Fakülteyi uzatmadan bitirme şansınız yoktur.


Mezun olduktan sonra diploma eki alma durumum nedir?

Diploma eki ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.

Mazeret sınavları ara sınavlardan sonra kaç gün içerisinde yapılmaktadır?

Mazeret sınavları ara sınavlardan itibaren 10 gün içinde yapılmaktadır.

Kayıt yenileme süresi geçtikten sonra kayıt yaptırabilir miyim?

Kayıt yenileme süresi geçtikten sonra kayıt yapılabilmesi için İstanbul Üniversitesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Madde 9/2 bendinde belirtilen hükümler geçerlidir.

Erasmus başvuru tarihi ne zaman?

Her yıl farklı tarihlerde yapılmakla birlikte genellikle Şubat ayının ilk haftası Online kayıtlar başlamaktadır.

Erasmus imkanları ve şartları nelerdir?

İmkanları olarak yurtdışında 3 ile 1 yıl arasında eğitim şansı elde eder ve aldığı dersler  kendi Fakültesinde tanınır. Not ortalaması önlisans ve lisans öğrencileri için 2.20/4.00  ve Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri için ise 2.50/4.00 olmalıdır. Ayrıca öğrenci  yabancı dil sınavından 50/100 almak zorundadır.

Farabi başvuru tarihi ne zaman?

Farabi başvuru tarihi 1 Mart – 22 Mart 2013 tarihleri arasındadır.

Farabi imkanları ve şartları nelerdir?

İstanbul Üniversitesinin yaptığı ikili anlaşmalar doğrultusunda 1 dönem yada iki  dönem için başka bir fakültede eğitim alınır. Kendi Fakültesinde aldığı ders kabul  edilir. Bunun için not ortalaması 2.00/4.00 olmalıdır(önlisans ve lisans öğrencileri  için). Yüksek Lisans ve doktora öğrencisi için not  ortalaması 2.50/4.00 olmalıdır.

Hangi değişim programları bulunmaktadır?

Fakültemizde Farabi, Erasmus ve TurkMSIC programları bulunmaktadır.