Dönem 3

DÖNEM 3 

Öğrenim amacı öğrencinin insan canlılığında oluşan patolojik süreçleri organ sistemlerinin makro ve mikro yapı ve işlevleri düzeyinde kavraması, hastalık nedenlerini yapısal, işlevsel ve mikrobiyolojik düzeyde bilmesi, simüle hastada ve  klinik ortamda fizik muayene yapabilmesi, tanı testlerini, temel farmakolojik etkenleri ve etki mekanizmalarını tanımlayabilmesidir.

Öğrenim Hedefleri: Dönem 3’ü başarı ile tamamlayan bir öğrenci

1.      Organ sistemleri temelinde patolojik yapı ve işlev bozukluklarını ve nedenlerini bilir.

2.      Enfeksiyöz hastalık etkenlerini bilir.

3.      Temel tanı yöntemlerini sayar.

4.      Fizik muayeneyi tam olarak yapabilir ve patolojik bulguları saptayabilir.

5.      Temel farmakolojik ajanları, etki mekanizmalarını bilir.

6.      Sağlık bilimleri alanında araştırma için temel istatistik kavramları bilir, klinik araştırma fazlarını tanımlayabilir.

7.      Bir ekiple n = 1 çalışması için hipotez oluşturabilir, etik kurallara uygun olarak çalışmayı gerçekleştirir ve bulguları sunar.

8.      En az bir güncel tıp dergisine elektronik abone olur, bir tıbbi araştırma makalesini eleştirel biçimde okuyabilir.

Değerli Öğrenciler Ders Slayt ve Notlarını erişebilmek için İstanbul Tıp Fakültesi öğrencisi olmalısınız. “@ogr.iu.edu.tr” uzantılı mail adresiniz ile sisteme giriş yapabilirsiniz. “@ogr.iu.edu.tr” uzantılı mail adresiniz yok ise, mail adresi almak veya mevcut olan “@ogr.iu.edu.tr” uzantılı mail adresinizin şifresini unuttuysanız, yeniden oluşturmak için http://ogr.iu.edu.tr/ tıklayınız. “@ogr.iu.edu.tr” uzantılı mail adresinizle gmail’de oturum açtıktan sonra aşağıdaki buton aracılığıyla Ders Slayt ve Notlarına erişim sağlayabilirsiniz. 


ÖNEMLİ NOT:

Ders Slayt ve Notlarını erişebilmek için İstanbul Tıp Fakültesi öğrencisi “@ogr.iu.edu.tr” uzantılı mail adresiniz ile https://mail.google.com/ adresinde oturum açmalısınız. Oturum Açmak İçin TIKLAYINIZ. Oturum açtıktan sonra Ders Slayt ve Notlarına erişebilirsiniz. 


 Ders Slayt ve Notlarına Erişim İçin Tıklayınız