Dönem 1

DÖNEM 1

Öğrenim amacı öğrencinin molekülden hücre ve dokuya uzanan bütünlük içinde canlılığın temel işleyiş ve düzenleme mekanizmalarını kavraması ve hareket sisteminin makro ve mikro yapısını ve işlevlerini öğrenmesi, hekimliğin temel değerleri ve sağlık hizmetinin sunum koşulları ile tanışmasıdır.

Öğrenim Hedefleri: Dönem 1’i başarı ile tamamlayan bir öğrenci

1.      Canlılığın moleküler yapısını, fiziksel, kimyasal ve biyolojik nitelikleriyle kavrar.

2.      Ökaryot hücrenin ince yapısını ve hücre organellerinin temel işlevlerini bilir, hücrenin işlevlerini ve bu işlevlerin düzenleme mekanizmalarını açıklayabilir.

3.      Kalıtım genetiğinin temel kavramlarını bilir. 

4.      Temel iletişim kurallarını kendi yaşantısında uygulamaya başlayabilir.

5.      Bilgi ve bilmek hakkında kendi öğrenmesinin çerçevesini çizen bir ödev hazırlar.

6.      Hekimliğin temel profesyonel değerleri ile tanışır. 

7.      Kemik ve kas dokusunun normal yapı ve işlevlerini bilir.

8.      Temel ilk yardımı yapabilir, maket üzerinde yüzeyel sütür atabilir ve makette parenteral girişimleri (İM, İV, SC) uygulayabilir.

9.      Bir yabancı dili tıbbi makale okuyabilecek kadar kazanır.

10.  Seçmeli ya da zorunlu derslerde kurallara uygun en az bir sunum yapar.

11.  Probleme dayalı öğrenme oturumlarında kendi öğrenme gereksinimi belirleyebilir, uygun kaynaklara erişebilir,  öğrenme motivasyonu kazandığını gösterir.

Değerli Öğrenciler Ders Slayt ve Notlarını erişebilmek için İstanbul Tıp Fakültesi öğrencisi olmalısınız. “@ogr.iu.edu.tr” uzantılı mail adresiniz ile sisteme giriş yapabilirsiniz. “@ogr.iu.edu.tr” uzantılı mail adresiniz yok ise, mail adresi almak veya mevcut olan “@ogr.iu.edu.tr” uzantılı mail adresinizin şifresini unuttuysanız, yeniden oluşturmak için http://ogr.iu.edu.tr/ tıklayınız. “@ogr.iu.edu.tr” uzantılı mail adresinizle gmail’de oturum açtıktan sonra aşağıdaki buton aracılığıyla Ders Slayt ve Notlarına erişim sağlayabilirsiniz. 


ÖNEMLİ NOT:

Ders Slayt ve Notlarını erişebilmek için İstanbul Tıp Fakültesi öğrencisi “@ogr.iu.edu.tr” uzantılı mail adresiniz ile https://mail.google.com/ adresinde oturum açmalısınız. Oturum Açmak İçin TIKLAYINIZ. Oturum açtıktan sonra Ders Slayt ve Notlarına erişebilirsiniz. 


 Ders Slayt ve Notlarına Erişim İçin Tıklayınız