100/2000 YÖK Doktora Bursu

100/2000 YÖK Doktora Bursu, YÖK Destek (Lisans) Bursu ve Yabancı Uyruklu Öğrenciler Bursu hakkında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yükseköğretim Proje Geliştirme ve Destekleme Daire Başkanlığından alınan 22.06.2018 tarihli, E.48028 sayılı yazı ve ekleri aşağıdadır.

100_2000 YÖK Doktora Bursu